UEK Odpowiedzialny

Jednostka nie ma wpływu na zmianę klimatu?

26 marca odbyła się debata oksfordzka – “Jednostka nie ma wpływu na zmianę klimatu”. Było to wydarzenie towarzyszące pokazom spektaklu “Trylogia klimatyczna” realizowanego wspólnie z AST w ramach projektu Sztuka na UEK.

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 11:00 w Starej Auli Budynku Głównego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Na początku głos zabrała Agata Dziegieć – koordynatorka zespołu Sztuka (w) Działa(niach) działającego w strukturach Koła Naukowego Rozwoju Osobistego UEK. To ona powitała zgromadzonych gości, zespoły, Marszałka, Sekretarza, Eksperta oraz przedstawiciela zespołu Sztuka na UEK. Podziękowała także Partnerom wydarzenia: Krakowskiemu Holdingowi Komunalnemu SA oraz Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej SA w Krakowie. 

Następnie do mównicy zaproszona została mgr Maria Bajak reprezentująca Katedrę Marketingu, pełniąca tego dnia funkcję Marszałka, która przedstawiła zasady Debaty Oksfordzkiej – jej regulamin i proponowany przebieg, po czym zaprosiła Liderów zespołów do losowania kolejności występowania oraz reprezentowanego poglądu – propozycji lub opozycji do przedmiotowej tezy.

W trakcie dyskusji mówcy użyli wielu interesujących argumentów, posługując się badaniami oraz ogólnodostępnymi danymi. Słuchacz mieli możliwość dowiedzieć się m. in. tego, że samochody ciężarowe produkują 4% światowej emisji CO2, przeciętny Polak generuje około 300 kg śmieci rocznie, a do wyprodukowania jednej koszulki potrzebne jest aż 3000 litrów wody. Uczestnicy spierali się także, czy można stwierdzić, że za korporacją stoi jedna osoba.

Zrównoważona konsumpcja wymaga współpracy wszystkich podmiotów. To ja, a nie wielkie korporacje mam wpływ na zmianę, mam prawo głosu– padło podczas dyskusji.

Po pierwszej, emocjonującej rundzie, nastąpiło głosowanie. Decyzją publiczności oraz eksperta wygrała opozycja, gwarantując sobie rozgrywkę w trzeciej, ostatniej rundzie, w charakterze propozycji. Z kolei zespół propozycji, jako opozycja zmierzył się w drugiej rundzie z nowym zespołem.

Dyskusja w drugiej rundzie także obfitowała w interesujące argumenty i silne stwierdzenia, w tym m. in.: Średnia waga plastiku wykorzystywanego przez jedną osobę rocznie to 160 kg, co oznacza, że w kraju liczącym 38 milionów mieszkańców, będzie to ponad 6 mld kg plastiku; Dopóki organy rządzące, decydujące nie zmienią sposobu funkcjonowania systemu – wymagań i sankcji wobec jednostek, żadna jednostka samodzielnie nie wpłynie na klimat; Tylko jeśli wszystkie kraje zdecydują się na zmianę emisji CO2, wprowadzą zmiany systemowe, zmiana będzie realna; Nie jednostka, a kolektyw ma znaczenie;  Zmiany powinniśmy zacząć od samych siebie, nie oglądając się na sąsiadów, możemy wręcz wpływać na nich, zachęcając do zmiany zachowań.

Przytoczono także słowa H. Keller:” Sami możemy zrobić niewiele, razem tak dużo”.

Nie zabrakło także nawiązań do Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: (…) skoro jestem studentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, to czy jestem Uniwersytetem Ekonomicznym?

Oponenci szybko zareagowali mówiąc, że skoro student wybrał tę właśnie Uczelnię, to tworzy jej społeczność, wzmacnia ją i ma możliwość aprobowania lub negowania działań społeczności oraz instytucji, wpływając jako jednostka. 

Po zabraniu głosu przez ostatnich mówców przyszedł czas na głosowanie, w którym wygrała propozycja, broniąca tezy stwierdzającej, że jednostka nie ma wpływu na zmianę klimatu. 

Wynik głosowania oraz decyzja eksperta sprawiły, że w trzeciej rundzie debaty zmierzyły się dwie zwycięskie drużyny, pełniąc odwrotne niż dotychczas role, co dodatkowo wpłynęło na wyjątkowo emocjonujący przebieg ostatniego |”starcia”.

Jednostka nie może uwolnić się od wpływu innych osób, nie zmieni uregulowań dyktowanych przez ogromne koncerny, nie rozwiąże problemów XXI wieku, co nie oznacza, że powinna się odciąć i zaprzestać działać na rzecz natury i ekologii  – usłyszeliśmy z ust członka zespołu propozycji.

Uczestnicy uważnie przysłuchiwali się wypowiedziom oponentów, korzystając z prawa do zadawania pytań oraz wygłaszania informacji, wyszukując nieścisłości w argumentacji: Skoro zmiany klimatu określają Państwo jako gwałtowne, to jak mogą Państwo odwoływać się do czasów rewolucji przemysłowej? Oponenci nie pozostali bierni, pytając „czym jest 200 czy 300 lat w perspektywie istnienia Ziemi?

Nie brakowało też ciekawych uwag i niuansów, jak np.: Jeżeli kapitan zmotywuje załogę do wiosłowania, statek popłynie, w tezie natomiast nie ma informacji czy wpływ, o którym mowa jest bezpośredni czy pośredni.  

Poruszono także tematykę influencerów, którzy – jak podkreślono – dzięki swojej popularności mogą wpływać na działanie wielu osób. Ich siłą jako jednostek jest inspiracja całych grup.

Jesteśmy jedynie trybikiem w wielkiej machinie. Czym jest jednostka wobec całego świata? Jedną częścią składową spośród ponad siedmiu miliardów części składowych. Wmawianie sobie, że mamy wpływ na klimat i świat ma sprawić, że poczujemy się lepiej. Tak naprawdę mamy wpływ jedynie na siebie i na najbliższy mikrosystem – podsumowała debatę ostatnia mówczyni zespołu propozycji.

Każda zmiana zaczyna się od jednostki i właśnie to staraliśmy się Państwu przekazać, to decyzja jednostki, z życia codziennego może być pierwszym krokiem do wielkich zmian. Odwołują się Państwo do korporacji, pytają czy idolem, influencerem może być prezes koncernu, który szkodzi klimatowi, tym samym przyznają Państwo rację, że jednostka ma wpływ na klimat – w tym przypadku negatywny” – powiedział z kolei ostatni mówca zespołu opozycji. 

Ostatnią turę debaty zwyciężyła drużyna opozycji, obalając tym samym główną tezę spotkania – “Jednostka nie ma wpływu na zmianę klimatu”.

Zachęcamy do obejrzenia relacji fotograficznej!