Strategia UEK

Strategia

Problematyka społecznej odpowiedzialności mocno zakorzeniła się w przestrzeni biznesowej, a komunikacja dobrych praktyk przez przedsiębiorstwa stała się powszechnością. Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku instytucji publicznych, które bardzo długo z samego założenia uważane były za społecznie odpowiedzialne. Rosnące zainteresowanie działalnością uczelni w kontekście odpowiedzialności wzmacniane jest oczekiwaniami interesariuszy, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Potrzeba działań społecznie odpowiedzialnych zrodziła działania oddolne, inicjowane zarówno przez pracowników, jak i doktorantów i studentów.

Działania w zakresie społecznej odpowiedzialności uczelni wynikają z podejmowania na UEK formalnych i nieformalnych działań wykraczających poza zdefiniowane ustawowo zadania uniwersytetu. Działania te przyczyniają się do większego komfortu pracy, studiowania, a także lepszej współpracy z otoczeniem. W ich wyniku uniwersytet staje się miejscem oraz ideą odpowiedzialności, która może być wzorem dla innych organizacji.