Projekty edukacyjne „Uniwersytet Odpowiedzialny”

Zakończenie projektów z cyklu „Uniwersytet Odpowiedzialny” realizowanych we współpracy z Fundacją GAP.

7 grudnia 2022 w I Liceum Ogólnokształcącym im. B. Nowodworskiego w Krakowie odbyła się konferencja podsumowująca 2 projekty realizowane w 2022 roku w ramach cyklu „Uniwersytet Odpowiedzialny”

–  „Rozwój – Kompetencje – Relacje” oraz

– „Szkolne Kluby Innowacji i Przedsiębiorczości”.

W projektach łącznie wzięli udział uczniowie i nauczyciele z 10 szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Małopolski, którzy od września do grudnia pracowali nad propozycjami rozwiązań problemów społecznych i ekonomicznych przy wykorzystaniu innowacyjnych metod dydaktycznych takich jak STEAM oraz Design Thinking.

W trakcie trwania projektów zrealizowano między innymi:

– cykl szkoleń dla nauczycieli,

– wizyty szkół uczestniczących w projekcie na kampusie UEK,

– sesje mentoringowe i eksperckie prowadzone przez nauczycieli akademickich z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,

 – opracowano materiały dydaktyczne wspomagające realizację projektów, które udostępnione zostały na platformie www.uniwersytetodpowiedzialny.pl

Goście konferencji mieli okazję wysłuchać prezentacji wybranych projektów przygotowanych samodzielnie przez uczniów, a także zapoznać się ze szczegółami ich osiągnięć. Uczestnicy projektu podzielili się także swoimi oczekiwaniami wobec szkoły przyszłości podczas panelu dyskusyjnego poprowadzonego przez dr Katarzynę Sanak-Kosmowską.

W drugim panelu dyskusyjnym, przygotowanym przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, zatytułowanym „Rola uniwersytetu, samorządu oraz biznesu w edukacji młodzieży z zakresu innowacji i przedsiębiorczości”, wzięli udział przedstawicie samorządu, nauki i biznesu. Uczestnicy rozmawiali o rozwoju współpracy międzysektorowej, poprawie jakości metod i praktyk nauczania oraz umiejętnościach praktycznych zdobywanych w toku edukacji. W trakcie wydarzenia odbyła także premiera komiksu „Bankructwo Małego Dżeka” czyli krok w kierunku poznania świata ekonomii przez najmłodszych, opracowanego według koncepcji m.in. prof. UEK dr hab. Stanisława Mazura – Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z rysunkami Tomasza Bereźnickiego.

Ostatnia część konferencji poświęcona została premierze drugiej części publikacji „Szkoły poza horyzont” (pod red. prof. J. Hausnera i dr hab. M. Jelonek, prof. UEK), która zawiera opis inicjatyw szkolnych rozwijających koncepcję edukacji relacyjnej. W tym panelu przedstawiono ciekawe przykłady dobrych praktyk z zakresu edukacji relacyjnej wdrożonych w polskich szkołach średnich, które w prosty sposób zmieniają społeczność szkolną. Opracowanie powstało w ramach projektu „Uniwersytet Odpowiedzialny – Relacje-Kompetencje-Rozwój” zrealizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Projekt realizowany był w ramach zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w latach 2021-2022 pt. Małopolska! Postaw na edukację.