UEK Pomaga

Gabriel Garcia Marquez

„Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem, ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem.”

Projekt „UEK Pomaga”

ma na celu zbudowanie społecznej odpowiedzialności w środowisku naszej Wspólnoty Akademickiej.

AKTUALNOŚCI