UEK Sustainability Days

Sustainability Days to inicjatywa mająca na celu promowanie wiedzy i możliwościzaangażowania każdego z nas na rzecz czynienia świata bardziej zrównoważonym.Projekt to również przestrzeń do wypracowywania wspólnych rozwiązań, inspiracji,
a także budowania świadomości społecznej i ekologicznej.

Dzień dziecka na szóstkę

Dzień dziecka 2022. Każdemu dziecku pracownika, urodzonemu nie wcześniej niż 1 stycznia 2008 roku,
przysługuje jeden darmowy voucher do jednego, wybranego obiektu.

Plebiscyt „Wspólnota UEK”

Już 24 maja, podczas koncertu z okazji Święta Uczelni, poznamy Laureata drugiej edycji Plebiscytu „Wspólnota UEK”.
Celem Plebiscytu jest wyróżnienie i uhonorowanie członków społeczności Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zaangażowanych w aktywności społeczne, np. wolontariat, organizacja zbiórek, pomoc potrzebującym, pomoc na rzecz zwierząt, działalność propagatorska, edukacyjna, aktywizm zwracający uwagę na ważne kwestie społeczne itp.
Serdecznie zapraszamy do udziału!