Dzień dziecka na szóstkę

Dzień dziecka 2022. Każdemu dziecku pracownika, urodzonemu nie wcześniej niż 1 stycznia 2008 roku,
przysługuje jeden darmowy voucher do jednego, wybranego obiektu.