UEK Sustainability Days

Sustainability Days to inicjatywa mająca na celu promowanie wiedzy i możliwościzaangażowania każdego z nas na rzecz czynienia świata bardziej zrównoważonym.Projekt to również przestrzeń do wypracowywania wspólnych rozwiązań, inspiracji,
a także budowania świadomości społecznej i ekologicznej.