Rusza projekt UEK Sustainability Days! Inicjatywa ta ma na celu promowanie wiedzy i możliwości zaangażowania każdego z nas na rzecz czynienia świata bardziej zrównoważonym. Projekt to również przestrzeń do wypracowywania wspólnych rozwiązań, inspiracji, a także budowania świadomości społecznej i ekologicznej.

Aktywności w ramach Sustainability Days dotyczyć będą czterech głównych obszarów tematycznych: zrównoważona produkcja i konsumpcja, zrównoważone miasto, zrównoważony kampus oraz wykluczenie, równouprawnienie, różnorodność. Wydarzenie to ma łączyć różnych interesariuszy zaangażowanych w ideę zrównoważonego rozwoju.

Plan wydarzeń

Tydzień 1

6.06, godz. 10:30 – 11:30

Pawilon sportowy, sala 6

Panel spółek miejskich – uroczyste otwarcie projektu

Panel poprowadzi dr Krzysztof Głuc

Spółki miejskie są integralnym elementem zrównoważonego miasta. Zapewniając dostęp do pitnej wody, ekologicznego ciepła czy oczyszczając miasto ze śmieci, spółki miejskie realnie wpływają na jakość życia mieszkańców Krakowa. Przedstawiciele spółek miejskich będą rozmawiać na temat zrównoważonego miasta, wyzwań stojących przed miastami i tego, jak mieszkańcy mogą mieć swój wkład w zrównoważonym rozwoju miasta.

6.06, godz. 12.00 -16.00
7.06, godz. 10:00-16:00

Hol w  pawilonie sportowym

Sesja posterowa dla studentów – projekty wdrożeniowe

Kampus uniwersytecki jest przestrzenią, promieniującą intelektualnie, wykuwającą i upowszechniającą nowe  kierunki rozwoju. Kampus powinien być zatem przykładem wdrożenia zasad i celów zrównoważonego rozwoju. Czy tak się dzieje i czy jest to możliwe na uczelniach, które powstały przed pojawieniem się idei zrównoważonego rozwoju? Odpowiedź dostarczą nam studenci UEK, którzy podczas Sustainability Days zaprezentują swoje projekty wdrożeniowe podczas wyjątkowej sesji posterowej na kampusie UEK. 17 celów zrównoważonego rozwoju otwiera szeroką przestrzeń dla innowacyjnych pomysłów w obszarze bliskości człowieka ze środowiskiem naturalnym oraz zasad uważności i odpowiedzialności w postępowaniu ludzi wobec środowiska naturalnego i wobec siebie nawzajem. Jesteśmy ciekawi jakie działania są najważniejsze dla naszych studentów i co ich zdaniem powinno być wdrożone, a nasz kampus coraz bardziej urzeczywistniał zasady zrównoważonego rozwoju.

8.06, 9.45-11.15 grupa pierwsza, 11.30-13:00 grupa druga

Kampus UEK, zbiórka przed pawilonem C

Gra terenowa

Przekształcamy teorię w praktykę! Zadaniem kilkuosobowych drużyn będzie rozwiązanie 5 zagadek i zadań dotyczących Celów Zrównoważonego Rozwoju. Stacje będą rozmieszczone na kampusie UEK. Świetna okazja do poznania Agendy 2030 od środka i integracji drużyn oraz obudzenie w uczestnikach ducha rywalizacji.

Tydzień 2

13.06, 11.30-13.00

Pawilon G, sala 7

Panel dyskusyjny Fairtrade

Czy możemy dzięki swoim decyzjom zakupowym być bardziej odpowiedzialni? Czy mamy wpływa na produkcję i konsumpcję? Takie pytania postawimy przed naszym gościem, którym będzie Pan Michał Bryda-Przybyszewski – PR & Communications Manager w Fairtrade Polska.

Michał Bryda-Przybyszewski ukończył studia na Uniwersytecie Pedagogicznym oraz Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od ponad ośmiu lat zajmuje się marketingiem i promocją firm, wyznając zasadę content is king. Zamienił pracę w branży nowych technologii produkcyjnych na promowanie wartości Sprawiedliwego Handlu. W Fairtrade Polska odpowiedzialny za komunikację i PR.

14.06, 9.45-11.15

State Street o diversity – warsztaty online

Link do spotkania

Identyfikator spotkania: 487 038 0965
Kod dostępu: RsdYe0
 

Czym jest różnorodność i dlaczego jest taka ważna w firmie i jakie korzyści możemy dzięki niej osiągnąć. Podczas tego panelu uzyskamy odpowiedzi na te pytania.

Tydzień 3

20.06, Panel 1 – 11:30 – 13:00, Panel 2 – 13:15 – 14:45

Pawilon G, sala 10

Panel o miastach

Opis Obecnie około 55% światowej populacji mieszka w miastach i odpowiada za 60-80% światowego zużycia energii 75% globalnej emisji CO2”. Tworzy to znaczące obciążenie dla ośrodków miejskich, które muszą tworzyć polityki łączące wzrost gospodarczy i postępującą urbanizację z ochroną środowiska i zapewnienia dobrego standardu życia mieszkańcom. Miasta są niewątpliwie głównymi wykonawcami polityk zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza tych w sferze edukacji (CZR 4), opieki zdrowotnej (CZR 3), przemysłu i infrastruktury (CZR 9), czy klimatu (SDG 13). Podczas panelu z udziałem prezydentów miast zastanowimy się w jaki sposób bardziej efektywnie wdrażać politykę zrównoważonego rozwoju w miastach a podczas panelu młodzieżowego przybliżymy rolę młodzieży w tym procesie.

Panel 1 Miasta przyjazne mieszkańcom -szanse i wyzwania w duchu 11 CZR”

– Jerzy Muzyk, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Zrównoważonego Rozwoju
– Mikołaj Kostka, I Zastępca Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
– Katarzyna Kierzek-Koperska, Wiceprezeska Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju, Zastępczyni Prezydenta Miasta Poznania w latach 2018-2020
– Marta Zalewska, Dyrektor ds. Relacji Partnerskich i Programu InPost Green City

 

Panel 2 „Rola młodzieży w budowaniu zrównoważonego miasta” 

– Łukasz Rzepecki – Doradca Prezydenta RP ds. Młodzieży
– Jadwiga Mizerska – Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Krakowa
– Marta Bobrowska-Juroff. Pełnomocnik Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej ds. polityki młodzieżowej i równości szans
– moderatorka: Alina Prochasek, przewodnicząca Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych

22.06, godz. 11.00-13.00

Zielona przestrzeń pomiędzy Forum a Ustroniem

Uprawy w mieście – warsztat z sadzenia ziół

Obowiązują zapisy: Bardzo dziękujemy za zapisy, grupa już jest kompletna!

Podczas warsztatu doświadczeni specjaliści z Zielona Terapia pokażą nam jak zasadzić i uprawiać zioła w mieście. Każda osoba, która weźmie udział w warsztacie wróci do domu z własną uprawą w drewnianej skrzyneczce, o którą samodzielnie będzie dalej dbać.

23.06, godz. 10.00-14.00

Pawilon G, sala 13

Rower w Mieście – warsztat Aon 

Warsztaty o tym jak przedłużyć życie swojego roweru, jak o niego dbać. Na krótkim wystąpieniu przedstawimy korzyści z używania roweru dla miasta i dla ludzi, dane oraz ciekawostki na ten temat, również z perspektywy biznesu.

Tydzień 4

27.06, godz. 11.30-13.00

Pawilon G, sala 13

Wykluczenie społeczne

Dobra diagnoza społeczna możliwa jest tylko dzięki pełnemu spojrzeniu na społeczeństwo. W tym panelu zastanowimy się na wyzwaniami jakie mamy w tym zakresie.

29.06, godz. 11.30

Klub Grota 2

Wolność. Równość. Kobiecość

Panel będzie niepowtarzalną okazją do dyskusji oraz wymiany doświadczeń nad przejawami dyskryminacji i nierównego traktowania kobiet w istotnych obszarach życia społecznego – polityce, sztuce, nauce i biznesie. Skupimy się również na sile kobiet – jej indywidualnych przejawach ale 
i kolektywnej mocy kobiecości…

Zaproszenie do udziału w debacie przyjęły:

Katarzyna Cymerman – Dyrektor HR, Microsoft Polska

Barbara Nowacka – Posłanka na Sejm RP, Przewodnicząca Inicjatywy Polska

Anna Sasnal – Reżyserka, scenarzystka, producentka filmowa

Alicja Szczepańska – Radna Miasta Krakowa; działaczka i aktywistka ruchów na rzecz praw kobiet

Spotkanie poprowadzi dr Adriana Paliwoda – Matiolańska z Katedry Handlu i Instytucji Rynkowych UEK.

29.06, godz. 11.00

Przestrzeń pomiędzy biblioteką, a pawilonem F

Sadzenie roślin ze State Street

Wydarzenia towarzyszące

Zbiórka żywności

Podczas tegorocznej edycji Sustainability Days odbędzie się zbiórka żywności dla Stowarzyszenia Latarnia. Stowarzyszenie pomaga osobom bezdomnym, starszym i niepełnosprawnym. Swoje działania kieruje także do rodzin poprzez prowadzenie warsztatów psychologicznych i edukacyjnych oraz kursów rozwijających zainteresowania. Wspiera nauczycieli, studentów, rodziców i uczniów, organizując warsztaty i szkolenia z nowoczesnych metod nauczania i przyswajania wiedzy. Stowarzyszenie organizuje również otwarte wykłady z ciekawymi ludźmi.
W ramach zbiórki prosimy o przynoszenie jedzenia gotowego w słoikach typu, gołąbki, zrazy, pulpety oraz trwałej żywności, tj. makarony, ryże, kasze, oleje, cukier, przecier pomidorowy, konserwy, dżemy, mleko, soki, słodycze i inne produkty z długim terminem przydatności.

Kosze na żywność znajdować się będą od 1 do 30 czerwca w holu pawilonu C.

Sharebox UEK online

Zainteresowanie inicjatywą Sharebox UEK spowodowało, że rozciągamy swoje działania również na grupę online!

Link do grupy na Facebook’u

Archiwum

Ostatnie aktualności