UEK Pomaga

O projekcie

O projekcie

Gabriel Garcia Marquez

„Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem, ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem.”

O projekcie

Projekt „UEK Pomaga” ma na celu zbudowanie społecznej odpowiedzialności w środowisku naszej Wspólnoty Akademickiej. Przejawiać będzie się to m.in. w kształtowaniu aktywności społecznej Pracowników i Studentów Uczelni, wspieraniu postaw proekologicznych, a także różnym formom pomocy dla osób prywatnych, konkretnych rodzin i środowisk w imię realizacji zasady solidarności społecznej.

Koordynatorem całego Programu jest Pani Katarzyna Baran.

W ramach zespołu zadaniowego ds. Projektu „UEK Pomaga” działają dwa podzespoły:

Podzespół ds. współpracy z otoczeniem w składzie:

  • dr Katarzyna Sanak-Kosmowska – Koordynator Projektu
  • dr Monika Sady
  • Agnieszka Bałaga
  • Wioleta Gałat
  • Agnieszka Lakner

oraz Podzespół ds. działań na rzecz członków wspólnoty Uczelni w składzie:

  • Aleksandra Farnaus – Koordynator Projektu
  • Agnieszka Bałaga
  • Małgorzata Burkowicz
  • Agata Dobranowska
  • Zuzanna Wójciak