Zbiórka na rzecz Przystani Ocalenie

Społeczność Uniwersytetu Ekonomicznego podjęłą inicjatywę mającą na celu stałe wsparcie dla Przystani Ocalenie, ponieważ uważamy, że wszelkie przejawy troski wobec zwierząt stanowią naturalną konsekwencję odpowiedzialności człowieka za istoty odeń zależne.

Przejęcie przez społeczność akademicką części zobowiązań związanych z funkcjonowaniem przytuliska niech stanowi naszą wspólną odpowiedź na wyzwanie społecznej odpowiedzialności. Informacje na temat możliwych sposobów wsparcia dostępne są na stronie:

https://mattch.uek.krakow.pl/PrzystanOcalenie_KatowiceKrakow.pdf

Archiwum

Ostatnie aktualności