Ułatwienia dostępu

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Aktywność obywatelska

Henry David Thoreau

„Nade wszystko powinniśmy być ludźmi, dopiero zaś potem obywatelami.”

W ramach kolejnego komponentu projektu UEK Odpowiedzialny realizowana jest tzw. trzecia misja Uczelni, a więc uczestnictwo w rozwoju społecznym i tworzeniu gospodarki opartej na innowacjach.

 

AKTUALNOŚCI