Rozwój Społeczny i Ekologia

O projekcie

Peter Singer

„Bezmyślne wyrzucanie materiałów, które mogą zostać przetworzone, jest formą wandalizmu czy kradzieżą wspólnych zasobów świata.”

O projekcie

Wyrazem rosnącego znaczenia społecznej odpowiedzialności w Uniwersytecie jest powołanie z dniem 1 października 2020 roku Zespołu ds. Rozwoju Społecznego i Ekologicznego. Głównym zadaniem Zespołu jest systematyzacja działań w zakresie społecznej odpowiedzialności podejmowanych od lat na naszej uczelni. Zespół odpowiada za inicjowanie, wspieranie, organizację, mapowanie, a także komunikowanie działań społecznie odpowiedzialnych. Praca zespołu to również otwartość na całą społeczność naszej uczelni, na pomysły, potrzeby i oczekiwania względem funkcjonowania naszej Alma Mater. W imieniu Zespołu już dziś zachęcamy do współpracy w trosce o naszą wspólnotę!

Zespół ds. Rozwoju Społecznego i Ekologicznego odpowiada za kształtowanie i realizację zadań w ramach społecznej odpowiedzialności Uczelni.

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

  1. udział w opracowaniu Strategii w zakresie społecznej odpowiedzialności Uniwersytetu oraz planu działań związanych z jej wdrożeniem;

  2. tworzenie i realizacja planów wdrożenia rozwiązań proekologicznych na kampusie oraz w budynkach Uniwersytetu, w tym rozwiązań w zakresie zielonego Uniwersytetu;

  3. reprezentowanie Uczelni w zewnętrznych gremiach tematycznych;

  4. współpraca z Organizacją Narodów Zjednoczonych w ramach uczestnictwa w inicjatywach Global Compact oraz Principles for Responsible Management Education;

  5. współpraca z Zespołem ds. Strony Internetowej w zakresie stworzenia przestrzeni dotyczącej społecznej odpowiedzialności Uniwersytetu na stronie internetowej Uczelni;

  6. współpraca ze Stanowiskiem ds. Mediów Społecznościowych oraz Zespołem ds. Strony Internetowej w zakresie tworzenia i realizacji planów publikacji materiałów promocyjnych związanych ze społecznie odpowiedzialną działalnością Uniwersytetu;

  7. stworzenie bazy działań społecznie odpowiedzialnych Uniwersytetu oraz bieżące jej aktualizowanie i publikowanie;

  8. konsultowanie oraz monitoring strategii komunikacji Uniwersytetu z interesariuszami;

  9. koordynowanie i organizowanie wydarzeń (spotkań, paneli dyskusyjnych, konferencji) związanych z tematyką społecznej odpowiedzialności, ekologii i zrównoważonego rozwoju we współpracy z innymi jednostkami Uniwersytetu;

  10. współpraca z Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami w zakresie zwiększenia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.